Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan iemand met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins in het sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Mantelzorg is geen bewuste keuze, maar een taak die je op je neemt omdat het niet anders kan, omdat het nodig is en ook vaak vanzelf spreekt. Het is daarom iets anders dan vrijwilligerswerk of een professionele baan.

Dit is de betekenis van mantelzorg zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die gebruikt.

Ben ik mantelzorger?

Als u onbetaald én langer dan drie maanden zorgt voor een familielid, vriend of buur die chronisch ziek is of een beperking heeft, dan bent u mantelzorger. Mantelzorg kan van alles inhouden. Denk aan praktische zaken als het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, meegaan naar het ziekenhuis en geldzaken regelen, maar ook de zorgen voor en over een naaste kunnen een mentale belasting zijn.

3-minuten check voor Mantelzorgers

Zorg je langere tijd voor een familielid of naaste die een beperking heeft of psychisch ziek is? En wil je weten hoe je er op dit moment voor staat? Doe dan de 3-minuten check, hiermee breng je in 3 minuten je situatie in kaart.

Misschien bent u zelf geen mantelzorger, maar heeft u wel iemand in uw omgeving die – een deel – van de zorg op zich neemt voor een naaste. Of misschien kent u een collega die voor één van zijn ouders of chronisch zieke broer of zus zorgt? Ook zij zijn natuurlijk mantelzorgers. Het is belangrijk daar oog voor te hebben, wellicht een helpende hand te bieden of te wijzen op de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning.

Wat kan Tandem doen?

Mantelzorg, daar hoeft niemand alleen voor te staan. De praktische zaken, de mentale belasting, het rekening houden met en de zorgen om je naaste, kunnen grote invloed hebben op het leven van een mantelzorger. Denk aan het eigen huishouden, een baan, vrienden en hobby’s.

Tandem is het Centrum voor Mantelzorgondersteuning. Tandem is actief in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Ondersteuning van Tandem is onafhankelijk en kosteloos voor mantelzorgers van naasten die thuis wonen. Je hebt hiervoor geen verwijzing of indicatie nodig.

Woont je naaste in een zorginstelling? Dan ben je nog steeds mantelzorger, maar biedt de organisatie waar je naaste woont mantelzorgondersteuning. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de zorginstelling waar je naaste verblijft.

Jonge mantelzorgers

Een op de vier kinderen en jongeren onder de 25 krijgt tijdens zijn of haar leven te maken met de zorg voor een familielid. Opgroeien met zorg kan zwaar zijn; extra taken en verantwoordelijkheden vragen veel.

Tandem heeft extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Bij Tandem kunnen jonge mantelzorgers terecht als het gaat om het vinden van hulp bij regelzaken of bijvoorbeeld een luisterend oor. Naast ondersteuning verzorgt Tandem lessen over mantelzorg in het basis en middelbaar onderwijs en workshops en trainingen voor (aanstaande) professionals.

Voor meer informatie over de ondersteuning die Tandem biedt voor jongeren zie www.jmz.nu.

Contact