Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan iemand met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins in het sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Mantelzorg is geen bewuste keuze, maar een taak die je op je neemt omdat het niet anders kan, omdat het nodig is en ook vaak vanzelf spreekt. Het is daarom iets anders dan vrijwilligerswerk of een professionele baan.

Dit is de betekenis van mantelzorg zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die gebruikt.

Ben ik mantelzorger?

Als je onbetaald én langer dan drie maanden zorgt voor een familielid, vriend of buur die chronisch ziek is of een beperking heeft, dan ben je mantelzorger. Mantelzorg kan van alles inhouden. Denk aan praktische zaken als het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, meegaan naar het ziekenhuis en geldzaken regelen, maar ook de zorgen voor en over een naaste kunnen een mentale belasting zijn.

3-minuten check voor Mantelzorgers

Zorg je langere tijd voor een familielid of naaste die een beperking heeft of psychisch ziek is? En wil je weten hoe je er op dit moment voor staat? Doe dan de 3-minuten check, hiermee breng je in 3 minuten je situatie in kaart.

De 3-minuten check voor mantelzorgers is ontwikkeld door Markant en Prezens Amsterdam.

Misschien ben je zelf geen mantelzorger, maar is er wel iemand in je omgeving die – een deel – van de zorg op zich neemt voor een naaste. Of misschien ken je een collega die voor één van zijn ouders of chronisch zieke broer of zus zorgt? Ook zij zijn natuurlijk mantelzorgers. Het is belangrijk daar oog voor te hebben, wellicht een helpende hand te bieden of te wijzen op de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning.

Contact