Waarom mantelzorgondersteuning?

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de zorgverlening. Als mantelzorgers uitvallen, valt een groot deel van de zorg weg. Het is belangrijk mantelzorgers actief te ondersteunen, zodat zij gezond blijven.

Preventief werken op het gebied van mantelzorg heeft veel voordelen voor alle partijen:

  • Door goede voorlichting over de aandoening aan zowel patiënt als mantelzorger, neemt de therapietrouw toe. Het is dus belangrijk om de mantelzorgers bij de behandeling te betrekken.
  • Door de mantelzorger actief bij de behandeling te betrekken, neemt de kennis van de mantelzorger toe en voelt hij/zij zich erkend. Dit vermindert de belasting en het gevoel er alleen voor te staan. Dit komt ten goede aan de gezondheid van de mantelzorger en de patiënt.
  • Gerichte en tijdige aandacht voor de mantelzorger voorkomt dat deze zelf een beroep op medische zorg moet doen.

Door mantelzorgers actief te ondersteunen blijven ze een gezond en belangrijk onderdeel van de samenleving. Uit de hierboven genoemde punten kunnen we concluderen dat meer aandacht voor de mantelzorger leidt tot een betere kwaliteit van de zorgverlening. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft de patiënt meer kans dat hij of zij thuis kan blijven wonen. (Uit Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk (LHV mei 2011.)

Contact