Privacybeleid

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid. Het privacybeleid van Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning is er op gericht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en verkrijgen zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Hierbij houdt Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wetgeving hieraan stelt.

Privacyreglement Mantelzorgers

In het Privacyreglement Mantelzorgers is aangegeven wat het doel is van het verwerken van de persoonsgegevens van mantelzorgers, namelijk om zo goed mogelijk onze zorg en diensten aan u te verlenen. Gedetailleerd wordt beschreven welke persoonsgegevens Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning van u verwerkt (onder andere het verzamelen, opslaan en inzien van uw gegevens). Ook vindt u hier terug hoe we aan deze gegevens komen en welke rechten u heeft, bijvoorbeeld om de gegevens in te zien of deze te wijzigen.

Derden hebben in principe geen beschikking over uw persoonsgegevens, tenzij in het kader van de dienstverlening nadrukkelijk anders is aangegeven of noodzakelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. In dat geval zorgt Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning ervoor dat er met deze partijen goede afspraken zijn gemaakt om oneigenlijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Vindt u dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan, dan staat in het Privacyreglement vermeld wat u dan kunt doen.

Informatiebeveiligingsbeleid

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning van u verwerkt. Dat wil zeggen dat we ervoor zorgen dat we niet meer gegevens van u verzamelen dan is afgesproken, deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, deze gegevens alleen toegankelijk zijn als dat noodzakelijk is en ze niet langer worden bewaard dan nodig of verplicht is. In het informatiebeveiligingsbeleid is beschreven welke organisatorische en technische maatregelen er voor de beveiliging van uw gegevens heeft zijn getroffen. Door het treffen van fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedures zorgen we er bijvoorbeeld voor dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal en misbruik, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

Privacyverklaring website

Welke informatie verkrijgt Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning via website bezoek?

Met uw bezoek aan onze website, verkrijgt Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning informatie over het gebruik van de website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers zijn er, hoelang duurt het bezoek welke pagina’s worden bekeken etc. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website.

De belangrijkste reden voor het verzamelen en analyseren van deze informatie is dat wij met die kennis de website en het gebruik daarvan willen verbeteren. Zo hopen wij u en andere bezoekers van de website beter van dienst te kunnen zijn.

Websites van derden?

Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning. Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop websites van derden die via de site van Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning door middel van links te bereiken zijn, met uw (persoons)gegevens omgaan.

Contact

Voor vragen over het privacybeleid, het privacyreglement, het informatiebeveiligingsbeleid of de website van Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning via mailadres info@tandemmantelzorg.nl.

Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning of de organisatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 023-8 910610 of mailen naar info@tandemmantelzorg.nl.

Contact