Nieuwe activiteitenflyer voor het najaar!

Nieuwe activiteitenflyer voor het najaar!

Workshops voor mantelzorgers

Meld je nu aan!

Workshops voor mantelzorgers

Nog steeds ijsjes voor jonge mantelzorgers!

@nietalleenzorgen

Nog steeds ijsjes voor jonge mantelzorgers!

Welkom bij Tandem

Mantelzorgers bieden – vaak intensief – zorg en hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Dat gaat meestal vanzelf. Toch komt er heel wat bij kijken als de zorg langdurig en intensief is. Veel mantelzorgers willen dit zo lang ze kunnen en vooral op hun eigen manier doen, maar zitten soms met vragen of twijfels. Dat kan over praktische zaken en regelgeving zijn, maar ook over hulp of het (tijdelijk) delen van de zorg(en).

Mantelzorg, daar hoeft niemand alleen voor te staan. De praktische zaken, de mentale belasting, het rekening houden met en de zorgen om je naaste, kunnen grote invloed hebben op het leven van een mantelzorger. Denk aan het eigen huishouden, een baan, vrienden en hobby’s. Tandem is het Centrum voor Mantelzorgondersteuning. Soms is een gesprek of praktisch advies voldoende, maar er kan ook meer nodig zijn. Ervaren consulenten helpen met o.a. informatie, advies, begeleiding, emotionele ondersteuning en praktische hulp.

Tandem organiseert ook lotgenotengroepen, bemiddelt bij inzet van vrijwilligers en organiseert trainingen en workshops. Tandem is actief in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Ondersteuning van Tandem is onafhankelijk en kosteloos voor mantelzorgers van naasten die thuis wonen. Je hebt hiervoor geen verwijzing of indicatie nodig.

Tandem biedt geen ondersteuning aan mantelzorgers waarvan de naaste is opgenomen. Dit geldt voor individuele ondersteuning, deelname aan lotgenotengroepen en workshops. Als iemand al individuele ondersteuning kreeg, biedt Tandem na opname of overlijden nog maximaal 4 contactmomenten aan. Mantelzorgers waarvan de naaste wordt opgenomen en die al deelnamen aan een lotgenotengroep, mogen nog maximaal een jaar deelnemen. Voor deelname aan workshops geldt dat de naaste thuis moet wonen op het moment van aanmelding voor de workshop.

Woont je naaste in een zorginstelling? Dan ben je nog steeds mantelzorger, maar biedt de organisatie waar je naaste woont mantelzorgondersteuning. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de zorginstelling waar je naaste verblijft.

Contact