Waarvoor kun je bij Tandem terecht?

Tandem is een expertisecentrum voor mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Wij delen onze kennis over mantelzorg met landelijke en regionale organisaties, professionals en met mantelzorgers zelf. Wij adviseren over mantelzorg en de ondersteuning van mantelzorgers.

Tandem hecht belang aan intensieve samenwerking met professionals in zorg en welzijn om mantelzorgers te bereiken op het voor hen juiste moment om passende ondersteuning aan te bieden.

Tandem werkt graag samen met professionals in het veld. Denk hierbij aan:

  • Meedenken in casuïstiek:
  • Gaat het om een (overbelaste) mantelzorger?
  • Is er een mantelzorger betrokken en hoe gaat het hiermee?
  • Welke rol kan de mantelzorger vervullen in de casus?
  • Ontlasten van professionals door bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan mantelzorgers. Hiervoor is geen indicatie nodig.
  • Voorlichting over mantelzorg aan uw medewerkers.
  • Ondersteuning van de mantelzorger en netwerkversterking.
  • Lessen op school over Jonge Mantelzorgers.
Contact