Voor mantelzorgers

Heeft u een chronisch zieke of hulpbehoevende naaste die u (dagelijks) onbetaald verzorgt? Bijvoorbeeld met uit bed helpen, maaltijden verzorgen of intensieve begeleiding? Dan bent u een mantelzorger. Mantelzorg geven is geen bewuste keuze, maar een taak die u op zich neemt omdat het niet anders kan, omdat het nodig is en ook vaak vanzelf spreekt. Het is daarom iets anders dan vrijwilligerswerk of een professionele baan.

“Ik zorg al jaren voor mijn man die een CVA (beroerte) heeft gekregen. Behalve dat hij lichamelijk niet veel meer kan, is ook zijn gedrag veranderd. Soms is hij erg down of juist opvliegend. Hij lijkt gewoon een heel andere man dan vroeger. Ik vind het moeilijk daar mee om te gaan.”

Mensen kunnen op zeer verschillende manieren mantelzorger zijn. Het komt vaak voor dat mantelzorgers meerdere rollen combineren. Ze hebben hun eigen gezin, een baan, vrienden of kennissen en hobby’s. Een daarnaast dan ook de zorg voor hun naaste. Ook heeft mantelzorg vele gezichten. Het kan tijdelijk zijn, langdurig of zorg in de laatste levensfase.

Misschien bent u zelf geen mantelzorger, maar heeft u wel iemand in uw omgeving die – een deel – van de zorg op zich neemt voor een naaste. Of misschien kent u een collega die voor één van zijn ouders of chronisch zieke broer of zus zorgt? Ook zij zijn natuurlijk mantelzorgers. Het is belangrijk daar oog voor te hebben, wellicht een helpende hand te bieden of te wijzen op de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning.

Tandem biedt verschillende manieren om u als mantelzorger te ondersteunen.


© Tandem Mantelzorg