Time-out voor mantelzorgers: geplande logeerzorg

Mantelzorgers zijn goud waard! Om te voorkomen dat mantelzorgers langdurig veel van zichzelf vragen en overbelast raken, is het verstandig dat ze af en toe op adem komen. Kennemerhart, Hospicehuis El Ombũ, de Reigershoeve, Sint Jacob, Viva! Zorgroep en Zorgbalans bieden daarom respijtzorg in de vorm van logeerzorg aan mensen die niet zelfstandig thuis kunnen blijven als de mantelzorger om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is.

Geplande logeerzorg

Het overdragen van de zorg lukt mantelzorgers alleen als ze zeker weten dat het hun naaste aan niets ontbreekt. In de regio Kennemerland is dat goed geregeld. De logés verblijven in een prettig appartement van Kennemerhart locaties Overspaarne en Reinaldahuis, Sint Jacob locaties Nieuw Delftweide of Schalkweide, Viva! Zorggroep locatie Elsanta of locatie Breezicht van Zorgbalans. Ook de Reigershoeve en Hospicehuis El Ombũ zijn logeerlocaties.

Er is 24 uur per dag zorg en toezicht beschikbaar en de logés zijn welkom bij de activiteiten die de zorginstelling organiseert. Ze kunnen bovendien hun eigen behandelaren zien of bezoeken. Kortom, de mantelzorger kan zijn zorgtaken met een gerust hart tijdelijk overdragen en even op adem komen voor de duur van drie dagen tot drie weken.

Meer informatie

Mantelzorgers kunnen voor het regelen van geplande logeerzorg terecht bij de respijtcoaches van Tandem. Zij weten alles over de kosten, het regelen van de financiering via Wlz en Wmo en over de eigen bijdrage die verschuldigd is.

De Tandem-respijtcoaches zijn telefonisch bereikbaar op (023) 891 06 10 en via onderstaand formulier.

    Contact