COVID-19 test aan huis voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben het zwaar deze tijd, waarin veel van de zorg op hun schouders terecht komt. Voor mantelzorgers die zich zorgen maken over hun gezondheid is het niet altijd mogelijk naar een teststraat te gaan. Tandem organiseert daarom in samenwerking met de GGD Kennemerland, Zorgbalans en gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort COVID-19 testen aan huis voor mantelzorgers.

Deze testen zijn bedoeld voor mantelzorgers voor wie het lastig is naar een testlocatie te komen. Bijvoorbeeld omdat zij degene voor wie zij zorgen niet alleen kunnen laten of vanwege beperkte mobiliteit van de mantelzorger zelf. Een voorwaarde om getest te kunnen worden is dat er sprake moet zijn van klachten die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen, verlies van reuk en/of smaak of kortademigheid. De testen in de thuissituatie worden afgenomen door een speciaal Corona-thuiszorgteam, met dank aan zorgorganisatie Zorgbalans.

Deze aanpak past bij het laagdrempelig maken van COVID-19 testen en draagt bij aan de continuïteit in de zorg voor mensen die het zo nodig hebben. Een eventuele positieve testuitslag wordt opgevolgd door bron- en contact onderzoek. Doel is verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Voor mantelzorgers die meer nodig hebben dan een test alleen, is Tandem vanzelfsprekend beschikbaar voor ondersteuning. Voor mantelzorgers in Velsen die meer ondersteuning wensen, legt Tandem met toestemming contact met Socius Mantelzorgondersteuning.

Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor deze test bij Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 023- 891 0610, 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.30 en 21.00 uur

Contact