Zoeken

Archief

Nieuwsberichten

Woensdag 12 februari in het Trefpunt Dementie: Heemstede Dementievriendelijk, wat kunnen wij zelf doen?

Heemstede wil een gemeente zijn waar iedereen zich prettig en opgenomen voelt. Wat is er allemaal mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers / verzorgers in Heemstede?

In december 2018 heeft de gemeente Heemstede samen met Alzheimer Nederland, afdeling Zuid Kennemerland een convenant getekend om Heemstede Dementievriendelijk te maken.
Of we het willen of niet, iedereen krijgt in zijn omgeving te maken met dementie en daar hoeft niemand zich voor te schamen. Op deze avond gaan we in op het herkennen van de eerste verschijnselen en hoe we daar als omgeving goed mee om kunnen gaan.

Naast medische zorg en ondersteuning is het voor mensen met een haperend brein namelijk heel belangrijk om mee te (kunnen) blijven doen en in contact te blijven met anderen, om sociaal isolement te voorkomen. Hoe kunnen wij als omgeving mantelzorgers ondersteunen zodat ook zij hun eigen activiteiten kunnen blijven doen om op te laden en in contact te blijven met hun omgeving. Hoe kunnen we er samen als buurtbewoners of vrijwilligers, als kennissen of vrienden voor zorgen dat iedereen in Heemstede mee kan blijven doen, zich gewaardeerd voelt en zinvol bezig kan zijn.

Harmen Rijksen, Senior-medewerker van een ontmoetingsgroep bij Kennemerhart en trainer van Samen Dementievriendelijk, zal ons, vanuit de methode G.O.E.D. omgaan met dementie, een aantal praktische vaardigheden leren om dementie te herkennen, contact te maken en iemand op de juiste manier te helpen.

Algemene informatie
Het Trefpunt is er voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Op de ontmoetingsavonden is er eerst een gedeelte waarin een thema wordt behandeld en vragen gesteld kunnen worden aan een deskundige. Daarna kunnen bezoekers in een onderling gesprek ervaringen uitwisselen of met de deskundige of andere professionals zaken bespreken. De inloop is vanaf 19:00 en de bijeenkomst start om 19:15. Om 20.00 is er een pauze en na het einde van de bijeenkomst om 21:00 is er gelegenheid om verder te praten.

Kosten: Toegang gratis
We vragen u een vrijwillige bijdrage te doen voor de koffie en thee.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Het Trefpunt Dementie is een samenwerking van Wij Heemstede, Tandem, Kennemerhart, Zorgbalans, Home Instead Thuisservice en Alzheimer Nederland, afd. Zuid-Kennemerland.

Contactadres: Wij Heemstede Plein 1, Julianaplein 1, 1 hoog, tel: 5288510

Locatie: Plein 1, Julianaplein 1, 2101 ZC Heemstede, ruimte Plein Geel op de BG
Wilt u graag komen maar kunt u uw partner niet alleen thuis laten, dan kunt u contact opnemen met Tandem, tel: 023-8910610


© Tandem Mantelzorg