Training Methode Familiezorg

In gezinnen en families kan iemand door verschillende oorzaken plotseling zorgbehoevend worden. Bijvoorbeeld door chronische ziekte, invaliditeit, dementie, overlijden van een partner of psychische problemen. De vraag om hulp kan dan een zware belasting vormen voor partners, familieleden en andere betrokkenen. Er ontstaan vaak lastige dilemma's rond zorgverantwoordelijkheid en de taakverdeling. Toch schuilt er in bijna elke familie voldoende draagkracht om de problemen zelf op te lossen. De Methode Familiezorg biedt begeleiding om stress bij zorgvragers en familiezorgers op te lossen vanuit eigen kracht oplossingen te vinden. Getrainde zorgverleners kunnen voor een effectieve interventie zorgen.

De training
In de training worden beroepskrachten begeleid om familiezorgers en zorgvragers gezamenlijk te ondersteunen. De training wordt in overleg met de opdrachtgever ingepland en kan worden toegespitst op verschillende soorten professionals in zorg en welzijn. Er wordt geoefend aan de hand van praktijksituaties en eigen vragen, en er wordt gebruik gemaakt van filmfragmenten en geluid. Leren van en met elkaar is een belangrijke grondslag van de trainingen.

Bekijk hier de brochure Training Methode Familiezorg voor meer informatie.

De training wordt gegeven door Fia Vieleers, mantelzorgconsulent bij Tandem.

Wilt u meer informatie, of u aanmelden voor deze training? Neemt u dan contact op met Fia Vieleers.
f.vieleers@tandemmantelzorg.nl
06 52 516 736


© Tandem Mantelzorg