Respijt & vrijwilligers

Zorgen voor Respijt

Respijtzorg is de tijdelijke overname van de taken van de mantelzorger. Dan is er bijvoorbeeld weer even ruimte voor andere gezinsleden, vrienden, werk en hobby’s. Respijtzorg is er in allerlei vormen: thuis of buitenshuis, door vrijwilligers of beroepskrachten, af en toe of vaker. Veel mogelijkheden voor respijtzorg zijn te vinden op www.helpenzorgen.nl. De respijtcoach van Tandem kent alle voorzieningen en kan u helpen bij het zoeken en aanvragen van vervangende mantelzorg. Tandem zet ook zelf vrijwilligers in om de mantelzorger even vrijaf te kunnen geven.

Wilt u meer informatie kijk dan op www.helpenzorgen.nl of neem contact op met Tandem. Mailen naar respijtzorg@tandemmantelzorg.nl kan ook.

Huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers

Extra ondersteuning in de huishouding kan mantelzorgers respijt geven. Er is voor mantelzorgers ondersteuning beschikbaar tegen een aantrekkelijk tarief. Als ingeschreven mantelzorger betaalt u hiervoor een gereduceerde eigen bijdrage. Meer informatie

Vrijwilligers

Bent u op zoek naar een vrijwilliger, zodat u af en toe de zorg uit handen kunt geven? U kunt gebruik maken van een vrijwilliger van Tandem. De Tandem vrijwilligers zijn betrouwbaar en doen graag iets voor anderen. Ze worden door Tandem begeleid en ondersteund .

De vrijwilligers van Tandem zetten zich op verschillende manieren in.

Zorgvrijwilliger

De Tandem (zorg)vrijwilliger kan een dagdeel begeleiding overnemen om u te ontlasten, uw verzorgde gezelschap houden als u even de deur uit wil, of gezamenlijk iets ondernemen. Dat is echt maatwerk. De Tandem-consulent komt daarom graag bij u thuis om uw vragen hierover te bespreken.

Netwerkcoach

De netwerkcoach ondersteunt de mantelzorger of verzorgde bij het versterken van het netwerk. Uitgangspunt is de methodiek “Natuurlijk een netwerkcoach”.

Begeleiding

Tandem besteedt tijd en aandacht aan een zorgvuldige match tussen mantelzorger, verzorgde en vrijwilliger. Ook gedurende de tijd dat de vrijwilliger ingezet wordt, onderhoudt Tandem regelmatig contact met alle betrokkenen.

Interesse?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze vrijwilligers? Neemt u dan vooral contact met ons op.


    Contact