Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar ondersteunt u bij praktische zaken op het gebied van zorg, werk, inkomen, vervoer, welzijn en financiën.

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het aanvragen van speciaal vervoer, bij vragen over inzet van zorg, een Persoons Gebonden Budget (PGB) en ook inzicht krijgen in mogelijkheden via uw verzekering. Een mantelzorgmakelaar kan u daarnaast adviseren over het combineren van werk en mantelzorg.


© Tandem Mantelzorg