Mantelzorgconsulent

Het is een feit: mantelzorgers zijn over het algemeen druk en hebben een flinke verantwoordelijkheid.Het zorgen voor de ander kost, al naar gelang de ernst van de situatie, veel tijd, energie en vaak ook stress. De mantelzorgconsulent kan ondersteunen door met u te praten en u te helpen zoeken naar oplossingen.

Mantelzorgconsulenten hebben veel informatie over praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld over inzet van vrijwilligers, thuiszorg, het PGB (persoonsgebonden budget) logeerfaciliteiten en korte opnames. Daarnaast kunnen zij u helpen bij het aanvragen van praktische hulpmiddelen en u informeren over de lotgenotengroepen. De consulent zoekt samen met u naar een goed evenwicht tussen wat u aankunt en wat er nodig is. Er zijn talloze voorbeelden van ondersteuning die de mantelzorgconsulent kan bieden. Denk onder andere eens aan het versterken van uw eigen netwerk, of de zorgen regeltaken delen met meer mensen in uw omgeving.


© Tandem Mantelzorg