Jonge mantelzorgers

Wendy is 14 jaar. Ze zit in de tweede klas van het vmbo. Wendy is lid van een voetbalclub, zit op streetdance, heeft vriendinnen, winkelt graag en wordt soms de klas uitgestuurd omdat ze te veel praat. Wat niet iedereen weet, is dat Wendy een jonge mantelzorger is. Haar moeder heeft MS. “Mijn moeder kan niet veel meer”, zegt ze. Wendy zorgt daardoor dagelijks voor haar twee jongere broertjes. “Mijn vader helpt mijn moeder, ik help mijn broertjes met wassen, aankleden, ontbijten en ik breng ze naar school.”  Mantelzorgen lijkt voor haar geen punt. Maar het nadeel van het mantelzorgen is dat ze ’s middags nooit met vriendinnen af kan spreken. “Of ik het erg vind? Soms baal ik wel eens. Maar het is iets wat je gewoon doet. Ik maak me wel erg zorgen om mijn moeder. Het gaat steeds slechter met haar. Ze zal niet oud worden. Daar moet ik vaak aan denken.”

Ben jij een jonge mantelzorger?
Eén op de vier jongeren krijgt thuis te maken met zorg voor een familielid: een ouder, broer of zus met een (chronische) ziekte, een handicap, psychische klachten of verslavingsproblemen.
Ben jij jonger dan 25 jaar en is er bij jou thuis iemand

  • lang ziek?
  • gehandicapt?
  • somber of in de war?
  • verslaafd?

Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij jonge mantelzorger!
Het kan fijn zijn om voor je familielid te zorgen. Maar soms kan het ook te veel worden.
Tandem zegt: als het duidelijk is dat hulp nodig is, komt die hulp er ook.
Ben jij een jonge mantelzorger en benieuwd wat Tandem voor jóu kan betekenen?

Kijk op onze website speciaal voor jonge mantelzorgers www.jmz.nu of mail ons via jongeren@tandemmantelzorg.nl.
Bellen kan natuurlijk ook: 023 891 06 10


© Tandem Mantelzorg