Inzet vrijwilligers

Mantelzorg kan zwaar zijn. Bij Tandem werken deskundige (zorg)vrijwilligers om mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen (voor lange of korte tijd) te ondersteunen.

De Tandem zorgvrijwilligers zijn betrouwbaar en doen graag iets voor anderen. Ze worden door Tandem begeleid en ondersteund en doen trainingen voor deskundigheidsbevordering. De Tandem (zorg)vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld een dagdeel begeleiding overnemen om u te ontlasten, uw verzorgde gezelschap houden als u even de deur uit wil, of gezamenlijk iets ondernemen. Dat is echt maatwerk. De Tandem-consulent komt graag bij u thuis om uw vragen hierover te bespreken. Ook gedurende de tijd dat de vrijwilliger ingezet wordt, wordt vanuit Tandem regelmatig contact met alle betrokkenen onderhouden. Ook dat is maatwerk natuurlijk. Neemt u vooral contact op over de mogelijkheden van zorgvrijwilligers.

Mantelzorgers zorgen niet allemaal goed voor zichzelf. Ze vinden het moeilijk hun zorgen met anderen te delen of tijdelijk over te dragen. Toch kan dat helpen, en soms is er in de omgeving meer mogelijk dan het lijkt. Tandem heeft deskundige vrijwilligers (netwerkcoaches) die u kunnen helpen mogelijkheden te verkennen, de kring van mensen om u heen te vergroten om u te helpen of om samen iets mee te doen. Vraagt u eens naar de mogelijkheden van een netwerkcoach.


© Tandem Mantelzorg