Zoeken

Archief

Nieuwsberichten

Nieuw in Haarlem: de Crisiskaart voor mensen in psychische nood

Crisiskaart biedt aanwijzingen voor hulpdiensten en meer gemoedsrust voor naasten


Als je in een psychische crisissituatie terechtkomt is dat niet alleen voor jezelf verontrustend, maar ook voor familie, buren en hulpdiensten. Vooral als zij niet weten wat ze moeten doen en hoe ze kunnen helpen. De Crisiskaart komt dan goed van pas: hierin staat kort omschreven wat omstanders of  hulpverleners moeten doen of juist laten. En wie ze kunnen bellen.

De Crisiskaart is een uitvouwbaar document in pinpasformaat. Het is een samenvatting van een uitgebreider Crisisplan dat de cliënt met een getrainde ervaringswerker van Cliëntenbelang of van de Herstelacademie opstelt. De ervaringswerker stimuleert de cliënt om over de voortekenen van een crisis na te denken en vraagt hoe hij het liefst opgevangen wil worden. Welke (vertrouwens)personen en hulpverleners hij een rol wil geven in zijn crisisopvang en wie voor de kinderen , huisdieren of  administratie moet zorgen bij een eventuele opname.

Dit crisisplan wordt vervolgens met alle betrokkenen besproken en afgestemd. De belangrijkste gegevens, afspraken en aanwijzingen komen op de kaart te staan, die je bij je kunt dragen. Veel kaarthouders voelen zich veiliger met een kaart op zak en durven dan ook vaker en verder van huis. En het feit dat er een goed doordacht crisisplan is opgesteld geeft ook wat rust voor familie en naasten.

Voor meer informatie zie: www.crisiskaart.nl


© Tandem Mantelzorg