Zoeken

Archief

Nieuwsberichten

Maandagmiddag 19 november is er weer een Trefpunt Dementie in Heemstede

Thema: Wils(on)bekwaamheid en risico’s

Steeds meer ouderen wonen langer thuis en moeten dus ook belangrijke zaken zelf of met hun partner regelen. Maar wat als dat niet meer gaat, doordat je niet meer kan overzien wat de gevolgen zijn van een besluit, of wanneer zelfs het vermogen om een besluit te kunnen nemen verdwijnt? Hoe moet dat dan als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden over het gebruik van de pinpas, een grote aankoop, over medische zaken of over de (ver)koop van een huis of andere financiële zaken? Wanneer is iemand nog in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en wie bepaalt dat eigenlijk? Iemand die wilsonbekwaam en afhankelijk is, is namelijk ook eerder vatbaar voor wilsbeïnvloeding en zelfs misbruik. Wat zijn de risico’s en signalen?

Adriënne de Jonghe is Specialist Ouderengeneeskunde en tevens scanarts bij Medeso, zij onderzoekt op verzoek van o.a. notarissen of familie of mensen wilsbekwaam zijn om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Zij zal ons op dit Trefpunt Dementie vertellen wat wilsbekwaamheid nou eigenlijk precies is, waarom het belangrijk is dit vast te stellen, hoe dit vastgesteld wordt. Zij zal ook vertellen wat het verschil is tussen mentorschap, bewindvoering en onder curatele stellen.

Aansluitend zal een notaris van “Smith Boeser van Grafhorst Notarissen” uit Haarlem vertellen hoe belangrijk het is zaken vooraf te regelen met elkaar en afspraken te maken wat en hoe je de dingen wilt als je zelf niet meer alles kunt beslissen. Een manier om dat te regelen is het levenstestament, wat je bij de notaris vastlegt. Wat dat precies is en wat je daarmee kan regelen komt hier aan de orde.

Waar: De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede
Wanneer: Maandag 19 november om 15.30 uur
Kosten: Toegang is gratis, alleen € 2,50 als bijdrage voor de koffie en thee
U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Het Trefpunt dementie is een samenwerking van Tandem, Kennemerhart, Zorgbalans, Wij Heemstede, Home Instead Thuisservice en Home Instead Thuisservice.

Contactadres: Wij Heemstede Plein 1, Julianaplein 1, 1 hoog, tel: 5288510

De Trefpuntbijeenkomsten zijn er voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Waar: Het Trefpunt vindt plaats op wisselende locaties.
Locatie 19 november: Ontmoetingscentrum Heemstroom Molenwerfslaan 11 2103 TC Heemstede
Wilt u graag komen maar kunt u uw partner niet alleen thuis laten, dan kunt u contact opnemen met Tandem, tel: 023-8910610


© Tandem Mantelzorg