Jonge Mantelzorgers

jonge mantelzorgers

jonge mantelzorgers

Jonge Mantelzorgers?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een ziek familielid. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of beperking, een psychische/psychiatrische aandoening, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Eén op de vier jongeren krijgt tijdens zijn of haar leven te maken met mantelzorg.

Veel jonge mantelzorgers zorgen niet alleen voor een ziek familielid, ze maken zich ook veel zorgen en krijgen soms zelf te weinig aandacht. Door hun thuissituatie kunnen ze last hebben van overmatige vermoeidheid, stress, psychische problemen, concentratieproblemen en slaaptekort. Bovendien hebben minder tijd voor huiswerk en het maken van afspraken met vrienden of vriendinnen. Jonge mantelzorgers lopen het risico op overbelasting. Deze gevolgen kunnen op latere leeftijd merkbaar worden.

Onder jonge mantelzorgers bestaat een grote groep met verborgen zorgen. Om verschillende redenen laten deze kinderen hun eigen zorgen en klachten niet duidelijk merken, bijvoorbeeld omdat ze hun eigen ouders niet met nog meer problemen willen belasten. Ze willen geen hulp voor zichzelf vragen of weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp. De jonge mantelzorgers zijn vaak niet goed in beeld bij professionals, hulpverleners, scholen en gemeenten. Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen wordt de druk op mantelzorgers groter. Het aantal jonge mantelzorgers en de kans op overbelasting neemt daardoor toe.