Jonge Mantelzorgers

jonge mantelzorgers

jonge mantelzorgers

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. Meestal wordt hier uitgegaan van zorg die langer dan drie maanden duurt. Mantelzorg is geen bewuste keuze, maar een taak die je op zich neemt omdat het niet anders kan, omdat het nodig is en ook vaak vanzelf spreekt. Het is daarom iets anders dan vrijwilligerswerk of een professionele baan.