Behoeftepeiling mantelzorgers Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal roept mantelzorgers op hun wensen te delen.

Het invullen van deze peiling niet meer mogelijk, de sluitingstermijn was 4 april.

Waar heeft de mantelzorger nu echt behoefte aan? Voor de een zal het vooral gaan om individuele ondersteuning, zoals een luisterend oor of hulp bij regelzaken. Voor de ander is het contact met lotgenoten of informatie over een bepaald ziektebeeld juist belangrijk. Is het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning in de gemeente Bloemendaal voldoende of missen er nog zaken die aan het aanbod toegevoegd kunnen worden?

“Het gaat te vaak over Els, over degene waar de mantelzorger voor zorgt, die ondersteund wordt” zegt professor Erik Scherder in het Tandemmagazine. Mantelzorger zijn is geen keuze, het overkomt je. Juist daarom is aandacht voor deze groep zo belangrijk, mensen weten vaak zelf het beste wat zij nodig hebben.

De gemeente Bloemendaal heeft Tandem gevraagd deze wensen en behoeften in kaart te brengen. Mantelzorgers uit Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang worden van harte uitgenodigd de peiling in te vullen. U kunt deze invullen tot 4 april. Klik hier voor de peiling. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Contact