Workshop/training

Lezing in de Luifel – Week van de Respijt 2022

Dwaasheid. De geschilderde kluchten van Jan Steen en zijn tijdgenoten. Trefpuntlezing door Michiel Kersten.

Dom, dommer, domst. De zeventiende-eeuwers waren verzot op schilderijen waarin de menselijke dwaasheid op de hak wordt genomen. De kopers van schilderijen van Jan Steen kregen geen genoeg van kwakzalvers die aan goedgelovige boeren waardeloze zalfjes wisten te verkopen. Dat is maar één voorbeeld. In de lezing van kunsthistoricus Michiel Kersten passeren talloze kluchtige voorstellingen waarvan men in de Gouden Eeuw van smulde en – waarschijnlijk – stevig om moest grinniken. Een ding hebben deze voorstellingen gemeen: domheid. De mens is ziende blind. Voorbeelden te over: de ongelijke liefde tussen een oude man en een jonge vrouw, ongebreidelde overgave aan drank- en vraatzucht met alle gevolgen daarvan, overdaad, ijdelheid, de zucht naar gemakkelijk gewin. De encyclopedie van het menselijk feilen is eindeloos.

Maar… de winden waarmee Vrouwe Fortuna wordt voort geblazen wisselen voortdurend. Die waarschuwing is in al deze schilderijen terug te vinden: het kan verkeren. “Soo gewonnen, soo verteert”, die tegeltjes wijsheid schilderen was kolfje naar de hand van Jan Steen. Ondanks de verborgen waarschuwing zullen de zeventiende-eeuwers vooral met een heel brede grijns naar deze geestige voorstellingen vol kattenkwaad, losbandigheid en stoute, onzedelijke kwinkslagen gekeken hebben. Kijk u mee naar de fantastische geschilderde kluchten?

Organisator:
Deze lezing wordt aangeboden en verzorgd door WIJ Heemstede. Klik hier voor meer activiteiten van WIJ Heemstede. Naar deze lezing mag je een gast meenemen. Als je iemand meeneemt geef dit dan aan bij de aanmelding.

Kosten:
Meedoen is kosteloos voor mantelzorgers die ingeschreven staan bij Tandem.

Datum:
dinsdag 17 mei 2022

Tijd:
13.30-15.30 uur

Locatie:
De Luifel, Herenweg 96, 2101 MP Heemstede

Aanmelden:
Aanmelden via onderstaand formulier, telefonisch op 023-89 10 610 of per e-mail: info@tandemmantelzorg.nl

    Contact