Zoeken

Archief

Nieuwsberichten

“Zorg voor mensen met dementie vergt een speciale opleiding”

 

“Ooit was er het bejaardenhuis voor gezonde mensen vanaf 65 jaar, bedoeld om de woningnood te beperken; later kwam het verzorgingshuis voor ouderen die verminderd in staat waren om voor zichzelf te zorgen. Beide woonvoorzieningen bestaan niet meer. Ouderen die zorg nodig hebben blijven zo lang mogelijk thuis wonen, met thuis- en mantelzorg.”

Een interessant artikel in Trouw over een situatie die voor veel mantelzorgers waarschijnlijk erg herkenbaar is. Klik hier om het artikel online te lezen.


© Tandem Mantelzorg