Zoeken

Archief

Nieuwsberichten

Zaterdag 16 maart van 10.00 – 12.30 uur: Thuis met hersenletsel, hoe verder? Een informatiebijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

De informatiebijeenkomst is georganiseerd door het CVA-netwerk Haarlem e.o. en is onderdeel van de Brain Awareness Week (11 tot 17 maart), de internationale week waarin hersenen en hersenletsel centraal staan. Diverse sprekers vertellen over de gevolgen van hersenletsel en over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Niet-aangeboren hersenletsel
In Nederland lopen jaarlijks 130.000 mensen hersenletsel op. Hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeval, een ziekte of een hartstilstand. Dit wordt niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. Elk jaar komen er naar schatting 40.000 mensen bij die aanzienlijke blijvende beperkingen overhouden aan hersenletsel. In totaal wonen naar schatting 650.000 mensen in Nederland die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel.

Speciale aandacht is voor de onzichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel
Pas na ontslag uit het ziekenhuis en een eventueel revalidatietraject wordt vaak echt duidelijk wat de gevolgen van het opgelopen hersenletsel voor het dagelijks leven zijn. Vooral gevolgen die niet meteen te zien zijn, kunnen ingrijpend zijn: vermoeidheid, overgevoeligheid voor prikkels, stemmingswisselingen, moeite met plannen en organiseren, geheugen- of concentratieproblemen en problemen met begrijpen of gebruiken van taal (afasie). Niet alleen voor de persoon met hersenletsel zelf, maar ook voor de mensen in diens omgeving. Soms treden deze gevolgen pas na langere tijd op. Dan wordt het verband met het hersenletsel vaak niet gelegd. Het kost mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers vaak veel moeite om de juiste hulp voor deze onzichtbare gevolgen te vinden.

Over het CVA-netwerk Haarlem e.o.
Acht zorgorganisaties uit de regio Kennemerland en Haarlemmermeer en de afdeling Noord-Holland van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl werken samen om de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel zo goed mogelijk te organiseren. Bureau VBZ coördineert en ondersteunt deze samenwerking.

‘Thuis met hersenletsel, hoe verder? Informatiebijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten’ vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 van 10.00 – 12.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur). Locatie: Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem. Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden: Bureau VBZ, telefoonnummer 023 – 5322151 of e-mail nahkennemerland@vbzkam.nl


© Tandem Mantelzorg