Zoeken

Archief

Nieuwsberichten

Woensdagavond 12 december in het Alzheimer Trefpunt Zandvoort: Financiën.

Financieel zijn er veel zaken die goed geregeld moeten worden. Hoe voorkomen we misbruik en zorgen we er voor dat ouderen met dementie worden beschermd. Met een deskundige bespreken we welke financiële maatregelen en mogelijkheden er zijn.
Wanneer iemand in een gezin dementie krijgt, veranderen er allerlei verhoudingen en gegroeide patronen. Kinderen voelen zich genoodzaakt meer de ouderrol op zich nemen. Rollen in het gezin verschuiven; wie regelt alles, wie blijft op de achtergrond. Wie raakt overbelast, wie voelt zich buiten gesloten? Dit kan zorgen voor spanningen en irritaties in een gezin. We bespreken deze avond hoe je hier mee om kan gaan.

Wat is het Alzheimer Trefpunt?
Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
De gasten praten met elkaar over dingen die ze meemaken, over dementie en over de dienstverlening.
Dit alles in een gemoedelijke sfeer, kom gerust eens kijken.

Wat gebeurt er?
Iedere bijeenkomst staat één onderwerp centraal.
De bijeenkomst begint met een interview met een (ervarings)deskundige of de vertoning van een film, dit duurt ongeveer een half uur.
Hierna is er de gelegenheid om informatie te krijgen, vragen te stellen en ervaringen te delen.
Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang en de koffie is gratis.
Iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) op wisselende locaties.
Locatie 12 december: Ontmoetingscentrum Juttershart, in het Huis in het Kostverloren, Burgemeester Nawijnlaan 102A
Meer informatie: Nathalie Lindeboom 023-5719393

Het Trefpunt is een samenwerking van Alzheimer Zuid-Kennemerland, Steunpunt OOK Zandvoort, Amie, Tandem – Centrum voor Mantelzorgondersteuning en Zorgbalans.


© Tandem Mantelzorg