Vacatures

Stage

Eerstejaars HBO studenten Social Work/Fysiotherapie komen in aanmerking voor een stage bij Tandem. Het betreft een afwisselende, uitdagende stage midden in het zorgveld. Stagiair(e)s lopen hun stage in de functie van zorgvrijwilliger. Als zorgvrijwilliger ga je aan de slag om door middel van contact met een verzorgde de aanwezige mantelzorger te ontlasten. Stagiair(e)s worden begeleid door een Tandemconsulent.

Doelstelling van de stage:

 • Oriëntatie op werkvelden en doelgroepen.
 • Basiskennis van methodieken en theorieën.

De stage bij Tandem is gericht op:

 • Oriëntatie op doelgroepen en het werkveld binnen het domein van Social Work
 • Oriëntatie op het beroep van maatschappelijk werker of sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Werken in een organisatie binnen het domein van Social Work

Wat kunnen stagiair(e)s verwachten van de stage?

 • Activiteiten ondernemen met de verzorgde, ter ontlasting van de mantelzorger.
 • Aanbrengen van structuur in het leven van de verzorgde.
 • Contact onderhouden met de mantelzorger.
 • Zicht krijgen op het netwerk van een verzorgde en op zoek gaan naar mogelijkheden tot uitbreiding van dit netwerk indien gewenst.
 • Signaleren van overbelasting bij mantelzorgers.
 • Signaleren en rapporteren van knelpunten
 • Regelmatige begeleidingsgesprekken met de Tandemconsulent
 • Bijwonen van aangeboden intervisie en training
 • Maken van opdrachten gerelateerd aan de stageplaats

Wat kunnen stagiair(e)s verwachten van Tandem?

 • Een introductiebijeenkomst bij aanvang van de stageperiode met als doel de stagiaires kennis te laten maken met de visie, structuur en werkwijze van Tandem.
 • Psycho-educatie omtrent de diverse ziektebeelden van cliënten, zodat stagiair(e)s goed voorbereid zijn op wat zij zullen ervaren in de praktijk.
 • Training ‘Netwerkversterking’, gericht op hoe in te steken in het netwerk van de cliënt.
 • Handvatten ter ondersteuning van signaleren van overbelasting bij mantelzorgers.
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan bijeenkomsten die verdieping geven van verschillende ziektebeelden (bijv. het Alzheimercafé).

Wat verwacht Tandem van stagiair(e)s?
Stagiair(e)s dienen te voldoen aan het volgende profiel:

 • Kan goed luisteren.
 • Kan zich inleven in een ander.
 • Beschikt over een open en dienstverlenende houding.
 • Wil afspraken maken en zich daaraan houden.
 • Kan goed signaleren en rapporteren.
 • Heeft affiniteit met de zorg.
 • Weet goed grenzen te stellen voor zichzelf.

Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@tandemmantelzorg.nl


© Tandem Mantelzorg